Irreële gedachtes

Oefening: ontrafel je irreële gedachten

Oefening: ontrafel je irreële  gedachten

Gebruik voor onderstaande oefeningen de bijgaande lijst van veel voorkomende gedachten.

Oefeningen.

(A)Kies uit de bijgaande lijst met veel voorkomende gedachten die 5 gedachten die jij het vaaks hebt.

1.

2.

3.

4.

5.

 

(B) Omcirkel in de lijst alle onredelijke, irreële gedachten.

(C) Probeer 1 onredelijke, irreële gedachte, die je zelf vaak hebt, te vervangen door een redelijke gedachten.

 

Onredelijke gedachten:

Redelijke gedachten:

(D)Welk gedrag zou door de redelijke gedachte gemakkelijker worden?

 

 

 

 

 

De meest voorkomende(Ir-)reële gedachten

Lijst met veel voorkomende gedachten.

# Iedereen moet mij aardig vinden, anders ben ik nergens.

# Het is verschrikkelijk als iemand mij niet aardig vindt.

# Ik moet overal goed in zijn, anders ben ik niet de moeite waard.

# Het is onmogelijk dat iedereen mij aardig vindt.

# Het is verschrikkelijk als ik een fout maak.

# Ik mag nooit fouten maken.

# Het is jammer als iemand mij niet mag, maar het is geen ramp.

# Ik moet er naar streven om van mijn fouten te leren.

# Er zullen altijd dingen zijn, die ik niet goed kan.

# Ik ben evenveel waard als ieder ander mens

# Het is een ramp, als de dingen anders zijn dan ik zou willen. 

# De mensen moeten aanvoelen waar ik behoefte aan heb.

# Ik kan er niet tegen als iemand onaardig tegen mij doet.

# Ik moet steeds bedacht zijn op gevaren, die mij kunnen bedreigen.(bijv. ziekte, ongelukken)

# Als ik geen risico's neem, zal me nooit iets ergst gebeuren.

# Als ik alleen maar aan gevaren van iets denk en geen risico' neem( bijv.: een verre reis maken, het uiten van bepaalde gevoelens, openstaan voor andere culturen en gebruiken), zal ik weinig plezier en diepgang in mijn leven hebben.

# Ik kan absoluut niet zonder mijn man/vrouw/kinderen/familie/werk.

# Het is gemakkelijker en beter om moeilijkheden zoveel mogelijk uit de weg te gaan.

# Als ik anderen voor me laat kiezen en allerlei zaken voor mij laat regelen, zal ik me afhankelijk voelen en niet leren zelfstandig te zijn en vertrouwen in mezelf te hebben.

# Ik ben nu eenmaal zo door mij verleden.

# Ik ben verplicht me bezig te houden met problemen van anderen.

# Ik kan meer invloed uitoefenen op mijn eigen gedrag dan op het gedrag van anderen.

# Ik heb het recht voor mezelf op te komen.

# Het is onmogelijk te voorkomen dat ik soms anderen kwets, ook al is dat niet mijn intentie.

# Het is mijn eigen interpretatie die ervoor zorgt, dat ik me ellendig voel, als iemand niet naar mij luistert.

# Voor elk probleem bestaat een perfecte oplossing, dus moet ik al mijn energie erop richten die te vinden.

# Het is lastig en dom als ik een fout maak, maar het is wel menselijk om een fout te maken.

# Ook al heb ik veel slechte eigenschappen, ik ben als mens de moeite waard.

# Inplaats van me te blijven opwinden over een lastige situatie, kan ik beter proberen iets aan die lastige situatie te veranderen.